4×08 Meet Kevin Johnson

Locke informuje członków swojej grupy, że załoga frachtowca pojawiła się na wyspie, by porwać Bena. Natomiast pozostałych mieszkańców wyspy zamierzają zabić. Ben nakłania Danielle, Alexa i Karla, by udali się do jej „świątyni”- jedynego bezpiecznego miejsca na wyspie. Podczas wyprawy Danielle oraz Karl zostają zastrzeleni…