1×03 Episode 3

By scementować sojusz Henryk obiecuje Karolowi rękę swojej dziewięcioletniej córki. Anna Boleyn chce zostać jedną z dam dworu Katarzyny. Zwraca na siebie uwagę króla. Henryk nie zostaje obojętny na wdzięki młodej panny.