4×10 Hard Time

Michael musi dostać się do więzienia o zaostrzonym rygorze, aby chronić znajdującego się w niebezpieczeństwie, przyjaciela Sama.