4×09 Center of the Storm

Michael podszywa się pod płatnego zabójcę, aby chronić osobę, która jest kluczowym świadkiem w sprawie sądowej.

http://primetv.pl.s3.amazonaws.com/zwiastuny/burn_notice/burn_notice_409.fl