2×07 Prisoner’s Dilemma

Agent FBI zostaje oskarżony o ujawnienie miejsca pobytu świadka. Biuro Szeryfa prosi Petera i Neala o pomoc w odnalezieniu podejrzanego.