2×22 Hello…

Kyle spotyka się z Sarą, która wyjaśnia mu intencje Latnok. Amanda przygotowuje bal maturalny. Kyle mówi Jessi o tym, że Sara żyje. Josh z pomocą Jessi chce uzbierać 2000 dolarów na bal. DJ, którego miała załatwić Lori, rezygnuje z udziału w szkolnej imprezie. Kyle wraz z Declanem udają się na poszukiwania matki Jessi. Brian odwiedza dom Tragerów. Kyle ratuje Jessi przed śmiercią. Latnok interesuje się umiejętnościami chłopaka.