3×13 The Morning After Job

Zespół stara się wydobyć, z brutalnego menadżera funduszy hedgingowych, informacje mogące doprowadzić do Dameina Moreau.
http://ht.cdn.turner.com/tnt/big/flv/09-2010/Leverage_311_SneakPeek_TNT_16x9_large.fl