3×03 Caregiven

Klub wykorzystuje swoje powiązania w biznesie porno, aby zadowolić klientów Henry’ego Lina, co nie podoba się jednemu z członków.