5×05 Mirror, Mirror

Kierowany własnymi utajonymi powodami Dave przekonuje Susan, by wydała przyjęcie – niespodziankę z okazji 70. urodzin pani McCluskey. Jackson chce, by jego związek z Susan stal się bardziej zażyły. Tom mówi Lynette, że sprzedał pizzerię. Wychodzą na jaw powody, dla których Bree i Katherine są sobie bliskie.