1×21 Coalition of the Willing

Z kierunku New Bern na główną ulicę Jericho spada deszcz moździerzy. Gray Anderson nie potrafi zadecydować, czy walczyć, czy się poddać… Hawkins i Darcy wracają do siebie. Postanawiają zostać w Jericho i walczyć u boku pozostałych.