1×09 Episode 9

Sąd kościelny rozpatruje wniesiony przez Henryka pozew o rozwód. Gdy Campeggio odkłada wydanie werdyktu o kilka miesięcy Anna postanawia opuścić dwór i wrócić do domu. Sprytnie wykorzystuję frustrację kochanka, by przekonać go do nauk Lutra.